privacy policy
تاریخ ثبت: 1399/12/17

قوانین دفترچه
کاربر عزیز،به دفترچه خوش آمدید دفترچه با هدف ارتباط همیشگی شما با مخاطبین فعالیت میکند و نیاز هست از قوانین و حریم خصوصی حاکم بر برنامه آگاه باشید دفترچه و هیچ برنامه ای نمی تواند فراتر از قوانین حاکم بر کشوری که در آن فعالیت دارد عمل کند.
تمامی اطلاعات دریافتی کاربر چه آنکه خود کاربر وارد میکند(مانند شماره موبایل)چه آنکه توسط برنامه دریافت می شود (مانند دسترسی به فضای ذخیره سازی)صرفا جهت اجرا و عملکرد برنامه هست. دفترچه هیچ اطلاعاتی را در اختیار شخص ثالث قرار نمی دهد.
مسئولیت تمام آنچه که کاربران بر پروفایل خود ایجاد و منتشر میکنند،بر عهده خودشان است.
از طریق چندین دستگاه و حتی رایانه و تبلت به حساب خود از طریق شماره موبایل دسترسی دارید.
تنها راه ورود به برنامه از طریق شماره موبایل شماست.

از دفترچه مسئولانه استفاده نمایید و نقض قوانین یا هر گونه نیاز به ارتباط را از طریق ایمیل یا پروفایل رسمی دفترچه پیگیر باشید هر گونه تغییر در برنامه و شرایط استفاده از طریق همین صفحه(قوانین و حریم خصوصی) در دسترس می باشد.
دفترچه برای بررسی وضعیت اتصال کاربر، دسترسی به وضعیت اینترنت همراه و Wifi را چک میکند.
دسترسی دومی که دفترچه نیاز دارد، دسترسی به فضای ذخیره سازی دستگاه کاربر جهت ذخیره اطلاعات کسب و کارها جهت دسترسی در حالت آفلاین میباشد. از همین دسترسی برای انتخاب تصویر برای کسب و کار نیز استفاده خواهد شد.